Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza bérce

 1. Watson – Jonesovo dělení dle typu zlomeniny
  1. typ – avulze kosti v rozsahu úponu ligamntum patellae
  2. typ – fragment je větší proximálně, ale nezasahuje do kosti
  3. typ – linie lomu probíhá až do proximální kloubní plochy tibie
  4. Watson – Jonesovo dělení dle typu zlomeniny
 2. Ogdenovo doplnění podle počtu fragmentů
  • A. jednoúlomková avulze
  • B. víceúlomková nebo tříštivá avulze