Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Klasifikace dětských zlomenin Obecné principy klasifikace Poranění epifýzy dlouhé kosti Proximální epifýza bérce

Klasifikace Meyerse a McKeevera dle velikosti dislokace fragmentů

  1. typ – jen malá dislokace, extenze kolene není omezena
  2. typ – přední okraj úlomku nadzdvižen z lůžka, ale zadní okraj je v dotyku s tibií, extenze kolene omezena
  3. typ – fragment dislokovaný, bez kontaktu s lůžkem, často rotovaný

Klasifikace Meyerse a McKeevera dle velikosti dislokace fragmentů