Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny distální metafýzy tibie

Tyto zlomeniny tvoří přechod mezi zlomeninami diafýzy a kotníků.
 

Diagnoza

Viz zlomeniny diafyzy.
 

Komplikace

při poranění růstové zony může dojít k poruchám růstu kosti, při nedostatečné repozici k rekurvaci.
 

Terapie

Převážně konzervativní, možnost sekundární korekce osy klínováním sádrového obvazu. Dislokované zlomeniny s osovou dislokací větší, než 10 stupňů je nutné reponovat v celkové anestezii a pokud dochází k redislokaci (pérový odpor)je indikována perkutánní osteosyntéza 2 zkříženými Kirschnerovými dráty, doplněná podkolenní sádrou. Dobré zkušenosti máme při léčbě epifyzeolýzy SH II s FFS-implantáty, které jsou šetrnější, než tahové šrouby.