Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Poranění skeletu článků prstů

Poranění skeletu článků prstů patří spolu s poraněním předloktí k nejčastějším dětským zlomeninám. Vyskytuje se s incidencí 18,9 / 100 000 dětských zlomenin a nejčastějším typem poranění je zlomenina bazálního článku prstů.

Přes vysoký výskyt a možnost trvalých následků jsou obecně tyto zlomeniny podceňovány a často neadekvátně léčeny. Velmi důležitý je vztah skeletálního poranění článku prstů ke šlachovému aparátu ruky. Tuto souvislost je třeba mít trvale v povědomí. Etiologické faktory se liší podle lokalizace zlomeniny. Zlomeniny baze proximálního a středního článku vznikají nejčastěji torzním, hyperextenčním nebo addukčním násilím a odtržení laterálního a předního kraje v oblasti baze svědčí o možné předcházející subluxaci. Zlomenina baze distálního článku vzniká u malých dětí převážně přímo, v drtivé většině skřípnutím prstu do dveří, u adolescentů zcela převažuje hyperflekční mechanismus (náraz extendovaného prstu na překážku), a to nejčastěji při míčových hrách (basketbalová zlomenina). Diafyzární zlomeniny vznikají převážně přímým násilím, stejně tak zlomeniny distální části distálního i ostatních článků. Na distálním článku jsou rovněž zlomeniny velmi často otevřené. Stanovení diagnózy vychází z anamnestických údajů a opírá se o klinické vyšetření a RTG.

Ve velké většině případů je možné léčit poranění skeletu prstů primárně konzervativně. Pouze při selhání konzervativní léčby a redislokaci je indikována perkutánní fixace.