Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Subtrochanterické zlomeniny femuru

Jsou rovněž poměrně vzácné a bývají často zlomeninami patologickými – např. v místě kostní cysty.
 

Diagnoza

Rentgenové snímky v základních projekcích.
 

Komplikace

Dislokace u konzervativně léčených.
 

Terapie

Nedislokované zlomeniny léčíme sádrovou spikou na 3–5 týdnů, dislokované nitrodřeňovou elastickou osteosyntézou, která je i výhodná pro léčbu kostních cyst. Pozvolna zatěžujeme po konsolidaci zlomeniny, t.j. nejdříve za měsíc od úrazu.