Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny patelly

Zlomenina patelly je poměrně vzácná – patří sem fraktury podélné, příčné proximální,centrální a distální a odlomení okrajů.
 

Diagnoza

Otok a bolestivost v oblasti patelly,hemartros. Diagnoza se ověří rtg-snímky ve 2 základních projekcích, event,doplněnými snímkem, v pravoúhlé flexi v koleně,kde paprsek prochází rovnoběžně se zadním okrajem patelly. Problémy někdy může činit nepravidelná osifikace nebo patella bipartita, pak je na místě srovnávací snímek druhostranného kolena. Rovněž chondrální zlomeniny jsou obtížně diagnostikovatelné pro nekontrastnost chrupavky.
 

Komplikace

Špatně léčené příčné zlomeniny nebo abrupce kvadrantů mohou vést ke vzniku artrozy.
 

Terapie

Cílem je rekonstrukce kloubní plochy, resp. závěsného aparátu čéšky. Nedislokované podélné zlomeniny, stejně jako nedislokované proximální a distální příčné zlomeniny a nedislokované abrupce se léčí po punkci hemartrosu sádrovou objímkou. U dislokovaných zlomenin se provádí operační revize a tahová cerkláž, většinou doplněná rovněž sádrovou objímkou.