Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomenina diafýzy klíční kosti u dětí

Diafyzární zlomeniny klíčku jsou jedním z nejčastějších dětských skeletální traumat. Tvoří okolo 8% zlomenin tohoto věkového období. Diagnostika dislokovaných diafyzárních zlomenin je snadná, anamnéza, bolestivost a krepitace spolu s hmatnou deformitou jsou jasným vodítkem. Dislokace je typická, mediální úlomek je dislokován proximálně a je patrné zkrácení. Léčba je téměř výhradně konzervativní, použitím figure-of-8 -splint nebo Dessaultova obvazu po dobu 2-4 týdnů, který je vhodný v Zahradníčkově modifikaci především u mladších dětí do 6 let. Pouze ve výjimečných případech je nutno u dětí postupovat operační cestou a je nutno přísně zvážit všechna indikační kriteria a míru rizika obou postupů.

Velmi vzácnou výjimkou z konzervativních postupů může být diafyzární zlomenina s tak výraznou dislokací, že není možné dosáhnout konzervativní repozicí přiměřeného postavení, pacient má při konzervativní léčbě výrazné bolesti a existuje riziko kožní perforace, poranění pleury nebo podklíčkové tepny.