Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Poranění mediální fýzy kondylu humeru

Poranění mediální fýzy kondylu humeru

Poranění mediální fýzy kondylu – zlomeniny ulnárního kondylu jsou velmi vzácné. Incidence se pohybuje řádově v desetinách procent. V etiologii vzniku se pravděpodobně uplatňuje mechanismus odlomení ulnárního masivu kondylu avulzí vazy a skupinou flexorů při pádu na nataženou končetinu.

Klasifikace je podobná jako u laterální fýzy kondylu, zlomeniny se dělí na I. a II. Milchův typ a podle stupně dislokace na tři stupně.

V léčbě nedislokovaných zlomenin se užívá konzervativní postup, u dislokovaných zlomenin otevřená repozice a vnitřní fixace nebo miniinvazívní osteosyntéza.