Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Separace radiálního epikondylu

Separace apofýzy radiálního epikondylu je velmi vzácné poranění. Historické prameny popisují jedno poranění z 5 000 zlomenin a jiné se o něm nezmiňují vůbec. K separaci dochází nejspíše avulzním mechanismem tahem postranního vazu nebo kontrakcí extenzorů.

Léčba je konzervativní a pouze při inkluzi do kloubu by mohla být nutná operační revize.

Komplikací konzervativně léčené separace může být nepřihojení fragmentu a vzniku pakloubu, proto lze v indikovaném případě použít miniinvazívní osteosyntézu s kompresí.