Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomenina diafyzy tibie

Je nejčastějším poraněním bérce, hlavně ve formě torzní nebo příčné zlomeniny.
 

Diagnoza

Bolestivý otok, patrná deformita, eventuálně zkrácení končetiny při výraznější dislokaci, pro bolest nemožnost stoje a chůze. Diagnozu ověříme rtg-snímky ve 2 základních projekcích.
 

Komplikace

Možnost vzniku kompartement syndromu,při podezření na něj sejmutí sádry, při nelepšení klinických příznaků fasciotomie. Po nedostatečné repozici nebezpečí valgotizace.
 

Terapie

Nedislokované a zlomeniny správně osově zreponované ošetříme vysokým sádrovým obvazem, eventuálně je možné osu korigovat při redislokaci klínováním (sádrotomií) od 8. dne od úrazu. U dislokovaných zlomenin s tendencí k redislokaci nebo zkrácení je indikována osteosyntéza metodou ESIN, doplněná sádrovou fixací nebo převážně u otevřených zlomenin zevní fixatér. Tam kde není možné provést výše uvedené metody např. u vícefragmentových zlomenin lze použít Kirschnerovy extenze za kalkaneus.