Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny a fyzární poranění proximálního konce humeru

Úrazy proximálního humeru v dětském věku tvoří okolo 2 % dětských zlomenin. V etiologii je nejčastěji nepřímé násilí, pád na extendovanou a zapaženou končetinu. Typickou příčinou je pád s koně.

Nejvhodnější je rozdělení na poranění proximální části růstové ploténky se zvláštní kategorií separací u novorozenců, na zlomeniny proximální metafýzy humeru, na skupinu poranění, které tvoří luxace traumatické a netraumatické etiologie a na jiné úrazy ramenního kloubu. Názory na optimální léčebný postup tohoto poranění stále nejsou jednotné. Konzervativní postup je považován některými za dostatečný, protože i těžké dislokace, a to až 80 % a více léčené konzervativně pouze repozicí a fixací, jsou po letech spontánně remodelovány bez vlivu na funkčnost. Zastánci agresivnějších přístupů doporučují při nestabilních zlomeninách a větších dislokacích i otevřený operační postup Zřejmě je však vhodný kompromis obou metod a to miniinvazívní osteosyntéza. Pokud je zlomenina nedislokovaná nebo jen minimálně a nevyžaduje repozici, je konzervativní postup jednoznačný. Pokud vyžaduje repozici, je nutno zajistit optimální retenci reponovaných úlomků bez možnosti redislokace. Důležitou roli hraje také časový faktor od úrazu k repozici či případné rerepozici. Bez větších problémů lze repozici provést do 5-7 dnů a v delším časovém intervalu bývá velmi obtížná. Otevřená repozice je považována spíše za výjimečnou. Velkým pozitivem provedení perkutánní fixace je také pooperační komfort pacienta. Končetina je fixována buď Dessaultovou fixací nebo je uložena pouze na šátek. Srovnání metody hanging cast na tři týdny nebo pivotální sádry, kdy oba způsoby vyřadí pacienta výrazným způsobem z normálního života a pacient vyžaduje pomoc rodičů či jiné osoby, s končetinou na šátku, s možností školní docházky, jednoznačně vyznívá ve prospěch MIO. Stav navíc vyžaduje pouze krátkou hospitalizaci a výkon je možné provést v rámci one-day-surgery. Extrakce materiálu je velmi snadná a většinou ani nevyžaduje hospitalizaci. Pokud aktivnější metoda nemá léčebné komplikace, bude nutné daleko více akceptovat sociálně-ekonomické hledisko a podobné postupy, které urychlí návrat pacienta zpět do aktivního nebo aktivnějšího způsobu života indikovat častěji.