Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny distálního femuru

Vyskytují se nejčastěji ve 3 formách – distální metafyzární fraktura, distální epifyzární fraktura s nebo bez metafyzárního fragmentu a distální epifyzeolýza s nebo bez metafyzárního fragmentu.
 

Diagnoza

Rentgenové snímky v základních projekcích, ev. CT nebo MR.
 

Komplikace

Především poruchy růstu ve smyslu částečného nebo i úplného uzávěru růstové štěrbiny.
 

Terapie

Nedislokované zlomeniny ošetřujeme sádrovou spikou nebo perkutánní fixací zkříženými Kirschnerovými dráty s vysokou sádrovou fixací, případně tahovými šrouby, tam kde je nutná komprese. Suprakondylické zlomeniny distální metafyzy lze léčit anterográdní postupem metodou ESIN. Stejným postupem ošetříme i dislokované zlomeniny po zavřené repozici.