Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Poranění distální růstové chrupavky humeru

Separace celé distální epifýzy humeru je v historickém období předmětem značných polemik, které se týkají klasifikace a odlišení od ostatních typů zlomenin distálního humeru. Příčinou byly zřejmě nedostatečné diagnostické metody. V dnešním období je odlišení téměř spolehlivé a toto vzácné poranění je diagnostikováno poněkud častěji.

Mechanismus úrazu není zcela jasný, vyskytují se jako poporodní zranění a u syndromu týraného dítěte.

Nejvhodnější dělení je podle rozsahu odlomeného fragmentu epifýzy, který závisí na věku.

U malých dětí se postupuje v léčbě většinou konzervativně, u starších dětí je často nutná operační revize, kde je nutné obnovit kloubní kongruenci. Při nedodržení této zásady a při nešetrném postupu může dojít k závažným poruchám hybnosti v loketním kloubu a vzácně až k avaskulární nekróze distálního fragmentu.