Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Zlomeniny diafýzy femuru

Zlomeniny se nejčastěji vyskytují ve 2 formách, a to buď příčné nebo krátké šikmé, případně s mezifragmentem při přímém působení násilí, někdy vícefragmentové (tříštivé). Při nepřímém násilí – torzí stehenní kosti- dlouhé šikmé nebo spirální. Dle lokalizace je lze dělit na pertrochanterické a subtrochanterické a na zlomeniny proximální, střední a distální diafyzy.
 

Diagnoza

Základní 2 rtg-projekce.
 

Komplikace

Posttraumatické poruchy růstu u dětí. U dětí mladších 10 let většinou přerůst, u dětí starších 10 let zkrácení postižené končetiny. Zaznamenali jsme i compartement syndrom. Dítě může být ohroženo hemoragickým šokem zvláště u sdružených poranění.
 

Terapie

U dětí mladších 4–5 let náplasťová extenze (trakce), po vytvoření svalku buď sádrová spika nebo klid na lůžku další 2 týdny bez extenze, tuto alternativu volíme individuálně dle povahy a rodinného zázemí dítěte. Primární naložení sádrové spiky je možné jen vzácně u nedislokovaných nebo neúplných zlomenin. U dětí starších 4–5 let preferujeme elastickou nitrodřeňovou osteosyntézu (ESIN) dle Prevota, bez sádrové spiky. Zevní fixatér indikujeme jen u otevřených zlomenin. Kirschnerovu extenzi (trakci) nejlépe v oblasti distální metafyzy femoru užijeme tam, kde nelze použít ani ESIN, ani zevní fixatér (např. víceúlomkové zlomeniny).

Nitrodřeňová elastická osteosyntéza příčných nebo krátkých šikmých zlomenin stehenní kosti dovoluje pacientovi rehabilitaci od 3. pooperačního dne na lůžku, po týdnu chůzi o podpažních berlích bez nášlapu. Zhruba po 3 týdnech od operace je možná plná zátěž chůzí.