Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Interkondylické zlomeniny humeru

Interkondylické zlomeniny humeru, dříve nazývané diakondylické jsou velmi vzácné. V etiologii se u adolescentů předpokládá přímý mechanismus, pád na flektovaný loket a u menších dětí nepřímé násilí při semiflektovaném lokti a předloktí v pronaci.

Klinické příznaky jsou téměř shodné jako u flekčního typu suprakondylické zlomeniny humeru. Je patrná dislokace lokte a značný otok. Přesná diagnostika je dále odvislá od RTG v přesných projekcích, kde diskrétní linie lomu mohou vést k záměně za suprakondylickou zlomeninu a nebo nepřesně patrný průběh linie lomu k záměně za kondylární zlomeninu.

Základním klasifikačním schématem lze rozdělit tyto zlomeniny na častější flekční a méně častý extenční typ. Dále je lze dělit podle průběhu linie lomu na typ T, Y a V. Často bývají zlomeniny tříštivé.

Tyto vzácné zlomeniny byly převážně léčeny otevřenou repozicí a fixací, dorsální přístupem s rozpolcením šlachy tricepsu. Objevují se zprávy o lepších léčebných výsledcích při použití Bryan- Morreyova posteromediálního přístupu s osteotomií olekranu. Pokud není dislokace příliš velká, je možné s úspěchem použít skeletální trakci za olekranon. Naše vlastní zkušenosti v poslední době umožňují léčbu miniinvazívní osteosyntézou zejména pomocí fragment-fixačních šroubů (FFS).