Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Avulze apofýzy tuberositas tibiae

Většinou se jedná o sportovní úraz spíše u chlapců, odtržení úponu šlachy s různě velkým kostěnným fragmentem.
 

Diagnoza

Vázne v různém rozsahu extenze v koleni, hematom a palpační bolestivost v oblasti tuberositas tibie, otok. Diagnosu ověříme rtg-snímky ve 2 základních projekcích, eventuálně sonografie. V diferenciální diagnostice je nutné myslet na Osgood-Schlatterovu chorobu, která nevzniká náhle, i když někteří autoři ji překvapivě řadí k avulzním zlomeninám.
 

Komplikace

Předčasný uzávěr ventrální části proximální fýzy tibie s vývojem genu recurvatum.
 

Terapie

Minimálně dislokované avulze se léčí zavřenou repozicí tlakem na fragment a poté stejně jako nedislokované sádrovým obvazem v extenzi v koleni. Při větší dislokaci se fragmenty fixují tahovým šroubkem, eventuálně cerkláží a vysokým sádrovým obvazem.