Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Traumatologie Ambulantní příručka pro dětskou traumatologii Traumatická luxace kyčelního kloubu

Jedná se o velmi vzácné poranění, které se podílí na poraněních skeletu dolních končetin méně než v 1 %. Nejčastěji se jedná o zadní horní luxaci, vzácněji o ventrální nebo centrální luxaci.
 

Diagnoza

Poměrně snadná jednak z klinických příznaků, t.j. převážně z deformity v oblasti kyčelního kloubu, jednak z rtg snímků v základních projekcích. Při nejasnostech doporučujeme zhotovení CT snímku k vyloučení poranění kloubní jamky, nejlépe doplněné trojrozměrnou rekonstrukcí (3D).
 

Komplikace

Posttraumatická nekroza hlavice femuru.
 

Terapie

Je nezbytně nutné provést repozici, co nejdříve, v dostatečné relaxaci pacienta v celkovém znecitlivění,s případnou punkcí hemartrosu za ultrazvukové kontroly. Názory na odlehčovací extenzi poraněné končetiny a její zatěžování nejsou jednotné.