Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Úvod

 

Těžké odontogenní infekce jako vážná nemoc nebo příčina úmrtí byly známé již od antiky. V moderní chirurgické, ale předantibiotické éře, byly odontogenní infekce spojeny s významnou mírou úmrtnosti v rozmezí 10-40 %. Incidence, závažnost, morbidita a mortalita odontogenních infekcí se za posledních 60 let dramaticky snížila. K takto dramatickému snížení přispělo zejména zavedení počátečního zajištění průchodnosti dýchacích cest následované včasnou a dostatečně radikální chirurgickou drenáží všech anatomických prostorů zasažených hnisavým zánětem. S příchodem penicilinu a následného vývoje celé řady antibiotik, se odontogenní infekce, spolu s mnoha dalšími infekcemi, začaly považovat za snadno řešitelné onemocnění. V důsledku tohoto postoje se začaly objevovat tendence vážné odontogenní infekce léčit ambulantně jako jednoduché stomatologické onemocnění.
Přestože zubní lékařství učinilo obrovský pokrok v prevenci a včasném zásahu do průběhu odontogenních infekcí, zůstává úkolem čelistních chirurgů být vždy připraven na neočekávaný výskyt závažných odontogenních infekcí jak po stránce znalosti příslušné anatomie, tak i operačních postupů.  Vzhledem k nárustu bakteriální rezistence na různá antibiotika v posledních 10 až 15 letech, je nutná i orientace v současném vývoji v mikrobiologii a antibiotické terapii.

V medicíně už dlouhá léta platí a platit nepřestává latinské pravidlo “Ubi pus, ibi evacuo”, což znamená “Kde je hnis, tam ho vypusť”.


 

Terminologie:

infekce: patologický stav vyplývající z invaze patogenních mikroorganismů do těla hostitele
odontogenní: zubního původu

periodontitis: patologické změny v apikálním periodontiu navazující na ztrátu vitality pulpy

absces: akutní hnisavé onemocnění, projevující se plošným zduřením a zarudnutím, spojené s ohraničenou destrukcí tkáně, bolestivé a provázené vysokými teplotami
flegmóna: akutní hnisavé onemocnění podkožní či submukózní tkáně. Projevuje se plošným zduřením a zarudnutím, zpravidla nepřesně ohraničeným vůči okolí, značně bolestivým a provázeným vysokými teplotami
intraorální incize (i. o. incize): řez tkání nad hnisavým ložiskem v ústech (sliznicí) za účelem vypuštění nahromaděného hnisu
extraorální incize (e. o. incize): řez tkání nad hnisavým ložiskem zevně úst (kůží) za účelem vypuštění nahromaděného hnisu