Abscessus spatii pterygomandibularis et parapharyngei
 
Příčina: primární infekce při svodné anestézii na foramen mandibulae, sekundárně per continuitatem při dentitio difficilis a při alveolitis po extrakci zubu moudrosti. Zhnisaný hematom po injekci. Přestup infekce z prostoru submandibulárního.

Klinické příznaky: začíná kontrakturou, obtížné i.o. vyšetření. Po pasivním rozcvičení bolestivé kontraktury i.o. - edém, zarudnutí sliznice přechodní řasy, patrového oblouku a měkkého patra. Tonsila zatlačena ke střední čáře. Palpačně a při polykání silná bolest. Zevně zduření za zadním okrajem ramus mandibulae, palpačně silná bolest. Vysoké teploty.
Šíření zánětu do parafaryngeálního prostoru – zesílení všech stávajících příznaků, alterace celkového stavu. Přidává se bolest v záhlaví. Laterální stěna faryngu zarudlá, prosáklá.

Cave zánět z parafaryngeálního prostoru se může rychle šířit do okolních prostor:
  • Retrofaryngeálně mezi páteř a hltan, dále mezi páteří a jícnem do zadního mediastina.
  • Přední mediastinum – podél a. carotis interna a v. jugularis interna
  • Fossa infratemporalis a pterygopalatina
  • Glandula parotis

Lokalizace incize:
  • ptergomandibulární prostor: i.o. incize nad předním okrajem větve mandibuly, e.o. pod úhlem mandibuly, peánem na vnitřní plochu ramus mandibulae
  • parafaryngeální prostor: e.o. incize pod úhlem mandibuly