Při závažném klinickém stavu vysokých hodnotách CRP a podezdření na šíření zánětu i na krční prostory provedeme vyšetření zobrazovacími metodami UZ popřípadě CT s kontrasní náplní dle dohody s lékařem zobrazovacích metod.