Regio parotideomasseterica

Ohraničení prostoru:

  • Strop: arcus zygomaticus
  • Kaudálně: hrana mandibuly
  • Ventrálně: není ohraničení, přechod do regio buccalis
  • Dorzálně: není ohraničení, topograficky: svislá čára procházející tragem
  • Mediálně: ramus mandibulae, přechod do fossa imfratemporalis
  • Laterálně: pokožka
  • Obsah: glandula parotis, ductus Stenoni, a. transversa faciei, n. facialis, a. a v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis. Nodi lymphatici parotidei


Zdroj infekce: Glandula parotis, dolní moláry

Poznámka ke klinickým potížím: Výrazná bolestivost a otok