Spatium submentale
 
Ohraničení prostoru:
  • Zevně: povrchová krční fascie (lamina superficialis fasciae cervicalis) s m. platysma
  • Proti spodině dutiny ústní: m. mylohyoideus
  • Laterálně: přední bříška mm. digastrici
  • Obsah: řídké tukové vazivo a nodi lymphatici submentales

Zdroj infekce: dolní špičáky a řezáky, měkké tkáně dolního rtu

Poznámka ke klinickým potížím: chybí svalová kontraktura, polykání a dýchání není postiženo