Měkké tkáně vestibula, tváře a rtů

Ohraničení prostorů: Horní nebo dolní klenba vestibula, hranicí proti regio buccalis je m. buccinatorius
 
Zdroj infekce: Kterýkoliv zub nebo jeho lůžko

Šíření hnisu:
Dále do podkožního vaziva tváře nebo do prostorů submentálního či submandibulárních