Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Předoperační příprava a vyšetření


Management nemocničního ošetření pacienta s kolemčelistním zánětem

Ošetření pacienta s infekcí orofaciálního regionu za hospitalizace je indikována zejména v těchto případech:

  • Febrilie (> 38°C)
  • Dehydratace
  • Ohrožení dýchacích cest nebo životně důležitých struktur
  • Infekce v mírně až vysoce rizikových antomických prostorech
  • Postižení více prostorů
  • Progresivně postupující infekce
  • Přítomnost systémových onemocnění

 Po přijetí pacienta na lůžkové oddělení provedeme:

Odebrání anamnézy

Standartní vyšetření před celkovou anestezií

Interní předoperační vyšetření

Stanovení postupu zajištění dýchacích cest

Zobrazovací metody

U pacientů hodnocených jako ASA I či II lze nahradit předoperační vyšetření internistou vyšetřením anesteziologem a přikročit k provedení zákroku.

Medikace

Ledování