Odontogenní infekce

Mikroorganismy nebo jejich toxiny pronikají do periodoncia cestou kořenového kanálku, přes foramen apicale a jeho ramifikace, vzácně hematogenně či parodontálním chobotem. Odontogenní infekce jsou vždy polymikrobiální a jsou kombinací aerobů, fakultativních anaerobů a striktních anaerobů. Nejčastějším mikroorganismem dentoalveolárních infekcí je Streptococcus viridans. Obecně z kvalifikovaných a intenzivních mikrobiologických studií vyplývá, že nejčastějšími původci odontogenních infekcí jsou aerobní streptococci a z anaerobů peptostreptococci, prevotella a fusobacterium. Exsudát se u odontogenních infekcí vyznačuje intenzivním zápachem.

  

Obr. 1: Streptococcus viridans                                      Obr. 2:  Peptostreptococcus

  

Obr. 3: Prevotella                                                                  Obr. 4: Fusobacterium