Regio buccalis
 

Ohraničení prostoru:

  • Kraniálně: Arcus zygomaticus a okraj orbity
  • Kaudálně: Dolní hrana ramus mandibulae
  • Dorzálně: Přední okraj m. masseter
  • Ventrálně: Okraj nosu a sulcus nasolabialis
  • Obsah: Řídké podkožní vazivo, mimické svaly, corpus adiposum buccae
Zdroj infekce: kterýkoliv zub
 
Poznámka ke klinickým potížím: Často masivní otok. Snadné šíření řídkým podkožním vazivem s tukovým tělesem. Postup směrem vzhůru podél předního okraje m. masseter pod dolní okraj očnice (otok dolního víčka), riziko přestupu intraorbitálně. Dále do horního rtu směrem ke křídlu nosnímu.