Spatium lingualis (spatium basale intermusculare linguae)
 
Ohraničení prostoru:
  • Dno: m. mylohyoideus
  • Laterálně: m. genihyoideus a m. genioglossus (hranice proti spatium sublinguale)
  • Strop: m. transversus linguae
Zdroj infekce: zánět kořene jazyka bývá komplikací zánětu spatium sublinguale

Poznámka ke klinickým potížím: zvětšení kořene jazyka, kterým se tlačí hratnová příklopka a vyklenuje se spodina ústní dutiny dopředu a dolů. Pohyblivost jazyka je snížena, dýchání je stíženo a polykání je pro bolest znemožněno.