Abscessus perimaxillaris
 
Příčina: kterýkoliv zub horní čelisti. Subperiostální absces, který se vytvořil nad přechodní řasou vestibula se provalí do měkkých tkání tváře.

Klinické příznaky: lokalizace abscesu je v krajině ohraničené předním okrajem m. masseter, dolním okrajem očnice a nosem - regio buccalis. Může sestoupit až do krajiny perimandibulární. Kolaterální edém může postihovat celou tvář, dolní i horní víčko a vede k uzavření oční štěrbiny. Nešíří se přes oblouk jařmový a dolní okraj mandibuly. Kůže nad abscesem je zarudlá až lividní, lesklá. Fluktuace. Febrilie, třesavka, zimnice. Nemocný bývá schvácený, unavený až somnolentní.
Komplikací může být periphlebitis nebo trombophlebitis v. angularis. Po odeznění příznaků akutního zánětu může přetrvávat jako tužkovité zduření táhnoucí se od nasolabiální rýhy k vnitřnímu koutku oka. Závažnost zánětu je v možnosti rozšíření infekce intraorbitálně a na sinus cavernosus a na meningy.

Lokalizace incize:  i.o. nebo e.o. incize pod místem největšího vyklenutí, ev. kombinace.