Fossa retromolaris - retromolární prostor
 
Zdroj infekce: zánět parodontu poslední dolní stoličky
Lokalizace hnisu:
vestibulárně, sublinguálně, pterygomandibulárně, dále i submandibulárně a submentálně