Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Etiologie, incidence

 

Etiopatogeneze kolemčelistních zánětů

K infekci a zánětu tkáně dochází jednak vzácnou primární cestou kdy infekce vniká přímo do tkání a rozšíří se v nich (např. při poranění). Nebo nejčastěji sekundárně, kdy vstupní branou je jiný orgán, ze kterého infekce buď per continuitatem, nebo cestou lymfatickou a krevní do nich pronikne. V případě zánětlivých onemocnění orofaciální oblasti je typickou vstupní branou periodoncium, vzniká odontogenní infekce.

Příčiny sekundárních infekcí:

1. devitální zub (cca 70%) - akutní nebo exacerbovaná chronická periodontitis

 

Příčina: +6, řešeno intraorální incizí                                       Příčina: +78, řešeno intraorální incizí

 

Příčina: -5, řešeno intraorální incizí                                        Příčina: -6, řešeno intraorální incizí                   

 

Příčina: 6-, řešeno extraorální incizí                                       Příčina: -6, řešeno extraorální incizí                              


2.
záněty alveolu po extrakci zubu (druhá nejčastější příčina)

Příčina: po extrakci -8, řešeno intraorální incizí


3. obtížné prořezávání
třetího dolního moláru - dentito difficilis (třetí nejčastější příčina)

Příčina: dentitio difficilis -8, řešeno intraorální incizí

4. zhnisané cysty

Příčina: folikulární cysta reg. 8-, řešeno intraorální incizí

 
5. osteomyelitis čelistních kostí

Příčina: ostitis mandibulae l. dx., řešeno extraorální incizí

Příčina: ostitis mandibulae l. dx., řešeno extraorální incizí

6. parodontosis
7. injekční anestézie - svodná nebo infiltrační
8. zlomeniny čelistních kostí
9. sialoadenitis
10. tonsilitis
11. hnisavé afekce kůže
12. infekční nemoci