Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Klinické potíže

Již v 1. století našeho letopočtu Aulus Cornelius Celsus popsal čtyři charakteristické znaky zánětu – rubor, tumor, calor a dolor (zarudnutí, otok, teplo, bolest), které o 200 let později doplnil Galén o functio laesa (porušená funkce).


Rubor- zarudnutí
Zarudnutí nebo také zčervenání postižené části podmíněné hyperemií.

Abscessus submentalis

Abscessus submentalis

 

Dolor- bolest
Jedná se o bolest, která se vyskytuje v oblasti zánětlivého ložiska, bolestivost zánětlivého ložiska vzniká drážděním periferních nervových zakončení kyselým pH a cytokiny. Právě bolest většinou přinutí jít člověka k lékaři.


Calor- zvýšená teplota
Lokálně se projevuje zahřátím zánětlivého ložiska, celkově horečkou.


Tumor- otok, zduření
Jedná se o zduření zánětlivého ložiska rozšířením kapilár a zánětlivým edémem.

  

Abscessus submandibularis l. sin.

 

Abscessus submandibularis l. dx. 


Functio laesa- poškozená funkce
Při postižení zánětem může dojít k poškození funkce daného orgánu.

Trismus