Abscessus perimandibularis
 
Příčina: infikovaný kořen zubu dolní čelisti - šíření se na zevní povrch mandibuly
Klinické příznaky: otok nad hranou dolní čelisti lokalitou odpovídající příčinnému zubu, tuhý, zasahující do tváře (ale bez otoku víčka). Dále zatvrdnutí, palpačně silně bolestivé. Kůže může být zarudlá, teplá, prosáklá. Teplota může být vysoká, ale bez alterace celkového stavu.
Lokalizace incize: i.o. nebo e.o. incize pod místem největšího vyklenutí, ev. kombinace