Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Diagnostika

Klinické vyšetření (viz. klinické příznaky).

Pomocné vyšetřovací metody:

Panoramatický RTG snímek (ortopantomogram- OPG):

 

Počítačová tomografie (computed tomography- CT):

1. Abscessus submandibularis l. sin., příčina: dent. -5 a -8

 

 

Závěr vyšetření CT: Patologická tekutinová kolekce charakteru abscesu v submandibulární krajině s převahou vlevo, v.s. zánětlivě postižení gl. submandibularis l.sin. Kaudálněji flegmonózní prosáknutí měkkých tkání krku, bez prokazatelných ohraničených kolekcí. Bilaterálně krční lymfadenopatie.

2. Abscessus submandibularis l. sin., příčina: dent. -8

 

 

 

Závěr vyšetření CT: absces submandibulárně vlevo (levá podčelistní žláza, base dutiny ústní), flegmona submentálně, reaktivní lymfadenopatie.