Abscessus palatinus
 
Příčina: malý řezák, palatinální kořen prvého premoláru, ale i od kořenů horních molárů.

Klinické příznaky: různě velké vyklenutí na patře nepřesahující střední čáru. Sliznice nad abscesem je lividní, prosáklá, hranice abscesu jsou proti okolí ostře vyznačené. Palpačně silná bolest, fluktuace.

Lokalizace incize: i.o. incise blízko střední čáry ve směru předozadním - vyvarovat se poranění a. palatina major.