Abscessus fossae pterygopalatinae, infratemporalis et temporalis
 

Příčina: infekce v dolní čelisti: prostory jsou infikovány přes parafaryngeální prostor
Infekce v horní čelisti: prostory jsou infikovány cestou kolem tuber maxillae nebo zadní stěnou maxily při hnisavém zánětu antrum Highmori. Dále je možná infekce hematogenně přes plexus pterygoideus

Klinické příznaky: otok nad arcus zygomaticus a v temporální krajině (cave: diff. dg. abscessus pterygomandibularis et parapharyngealis). Bezpečnou známkou zánětu- otok temporální krajiny, otok pod arcus zygomaticus a příznaky očnicové (edém víček, chemóza spojivky, protruze bulbu). Kontraktura. Celkové příznaky: vysoké teploty, třesavka, zimnice, alterace celkového stavu
Lokalizace incize: záněty z dolní čelisti: e.o. incize: pod úhlem dolní čelisti, peánem na vnitřní plochu ramus mandibulae
záněty z horní čelisti: i.o. incize ve fornix vestibuli, peánem za tuber maxillae, e.o. incize: nad a pod arcus zygomaticus, v případě postižení temporální krajiny e.o. incize i zde