Submukózní fáze - abscessus submucosus
 
Definice: Není- li subperiostální absces zavčas incidován, od kosti odloučený periost propadne nekróze a hnis se provalí pod sliznici dásně a sliznice do vestibulum oris, kde dochází dále k hromadění hnisu. Hnisavý zánět postupně přechází především na hluboce uložené prostory a tkáňové štěrbiny měkkých tkání obličeje a krku, kde dochází k hromadění hnisu. Pokud není submukózní absces incidován, provalí se hnis spontánně do dutiny ústní a vznikne vnitřní píštěl (fistula interna), která se po odtoku hnisu spontánně uzavře. Někdy hnis nepostupuje pod sliznici, ale pod kůži a vzniká abscessus subcutaneus. Ten může v případě, že není ošetřen incizí, přejít v zevní píštěl (fistula externa)
Klinické příznaky: sliznice se vyklene a ztenčí, je lividní a někdy jí prosvítá nahromaděný hnis. Bolesti polevují, otok je tuhý, méně bolestivý, sliznice je zarudlá, teplota a zánětlivé prosáknutí okolních tkání mizí. Fluktuace v blízkém sousedství abscesu
Terapie: incize, extrakce příčinného zubu, antibiotická terapie