Na základě výsledků předešlých vyšetření necháme provést interní předoperační zhodnocení, které může u pacientů předpokládaně hodnocených dle ASA jako I či II nahradit vyšetření kvalifikovaným anesteziologem. Dále již rozšířená vyšetření dle ordinace internisty, popřípadě anesteziologa.