Uvnitř čelistní kosti
Zdroj infekce: kterýkoliv zub nebo zubní lůžko
Lokalizace hnisu:
hnis
se šíří převážně spongiosou, podél Haverských systémů