Abscessus submentalis
 
Příčina: frontální zuby mandibuly
 
Lokalizace hnisu: Spatium submentale. Mezi povrchem m. mylohyoideus a povrchovou krční fascií (lamina superficialis fasciae cervicalis) s m. platysma, do stran přes přední bříška mm. digastrici a do podkoží brady. Obsahuje řídké tukové vazivo s lymphonodi submentales
 
Klinické příznaky: krajina submentální je zduřelá, vyklenutá, kůže napjatá, zarudlá, teplá a na tlak bolestivá. Otevírání úst je bráněno mechanicky otokem mezi dolním okrajem dolní čelisti a jazylkou. Celkový stav nebývá změněn

Lokalizace incize: e.o. incize svisle ve střední čáře