Abscessus submandibularis
 
Příčina: moláry dolní čelisti, přestup z okolních prostor a lymfatickými cévami
 
Lokalizace hnisu: spatium submandibulare. Vnitřní povrch těla mandibuly pod linea mylohyoidea (přední dolní prostor), šíření směrem k jazyku, zasahuje úpon m. pterygoideus medialis a kolem zadního okraje m. mylohyoideus se dostává do submandibulárního prostoru (zadní horní prostor)

Klinické příznaky: na začátku ztížené otevírání úst, bolesti při polykání. Měkký otok podčelistní krajiny, reaktivní lymphonoditida - LU zvětšené, palpačně bolestivé. Dále tuhý infiltrát, kolaterální edém, dolní okraj mandibuly nehmatný. Zarudnutí kůže nad otokem a pevné spojení s podkladem - znak kolekce hnisu. Intraorálně vestibulum a sublinguálně sliznice zarudlá, zduřelá, elevovaná. Kontraktura, vysoké teploty, třesavka

Lokalizace incize: e.o. incize pod hranou dolní čelisti