Akutní (apikální) periodontitida, periodontitis acuta
 
Po infekci periapikálního periodoncia (v drtivé většině případů cestou infikované dentální pulpy) vzniká hyperémie se serózní exsudací, nejdříve závěsného aparátu zubu a později i kostní dřeně. Časná fáze reakce periapikální tkáně se projevuje místními poruchami citkulace s edémem vaziva, vycestováním granulocytů a makrofágů do této oblasti a mobilizací osteoklastů. Rychle následuje infiltrace pojivové tkáně, hnisání a osteoklastická přestavba kostní tkáně. Virulence bakterií a stav reaktivity tkáně jsou rozhodující pro stupeň granulocytární reakce i rozsah nekrózy tkáně, které se připojují k počáteční poruše krevního oběhu.

V typických případech probíhá akutní apikální periodontitida ve 4 fázích:

1. fáze: periodontální

2. fáze: enoseální

3. fáze: periostální

4. fáze: submukózní