U pacientů s kolemčelistním zánětem je zvýšené riziko obtížného zajištění dýchacích cest intubací (otok měkkých tkání krku, horší záklon hlavy, omezené otevření úst, otok v dutině ústní event vchodu do laryngu).

Zhodnocení míry obtížnosti přísluší anesteziologovi (Mallampatti, Cormack-Lehan apod.) a lékaři ORL (nepřímá laryngoskopie).

Anesteziologické pracoviště musí být před zahájením anestezie vybaveno připravenými pomůckami pro obtížné zajištění dýchacích cest (Eschmanova bužie, intubační laryngeální maska, sada pro subglotické zajištění dýchacích cest (koniotomie, QuickTrach apod.), videolaryngoskop, flexibilní bronchoskop apod.)