Odebrání kompletní anamnézy s rozšířením o dotaz na poslední příjem tekutin a potravy. Dále od této chvíle restrikce tekutin a potravy (důležíté jako prevence aspirace před případnou celkovou anestezií – optimální doba lačnění 6 hodin, bez tekutin alespoň 4hodiny).