Spatium massetericomandibulare (submaseterický prostor)
 
Prostor se vytváří uměle až po vniknutí hnisu mezi laterální plochu ramus mandibulae a zevní bříško m. masseter.

Ohraničení prostoru:
  • Kraniálně: úpon hluboké hlavy m. masseter do fovea zygomaticomandibularis
  • Kaudálně: úpon povrchové hlavy na tuberositas masseterica
  • Dorzálně: fascie glandula parotis
  • Ventrálně: chybí ohraničení, přechod do regio buccalis

Zdroj infekce: dolní poslední stolička, zejména při dentitio difficilis