Laboratorní vyšetření

  • ionty
  • glykemie
  • jaterní testy
  • krevní obraz (Hb, Hk, trombocyty)
  • koagulace (aPTT, INR, fibrinogen)
  • CRP

EKG záznam při pozitivní anamnéze kardiálního onemocnění, jinak nad 40 let

Při věku nad 65 let RTG snímek srdce a plic