Enoseální fáze
 
Definice: infekce se šíří v kostní dřeni, přičemž nejkratší cestou přechází na povrch kosti. Přechod z první fáze je plynulý a může trvat i několik málo hodin
Klinické příznaky: narůstající, prudká, vystřelující, občas tepající, pulsující bolest, pacientem často špatně lokalizovatelná. Bolest zhoršuje teplo, chlad naopak bolest zmírňuje. Zub je bolestivý i na horizontální poklep. Při šíření infekce do vestibula se setkáváme se zčervenáním sliznice a bolestí při palpaci apikálně
Terapie:
trepanace kořenového kanálku, trepanace kosti, extrakce, ledování, antibiotika