Hypertextová učebnice Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti Rozdělení kolem čelistních zánětů

 Rozdělení kolemčelistních zánětů podle postižených prostor

Šířením zánětu z ložisek v horní čelisti vznikají následující abscesy:

Šířením zánětu z ložisek v dolní čelisti vznikají následující abscesy:

Z ložisek v obou čelistech může vznikat: