Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Spalničky (morbilli)

Etiologie: RNA paramyxovirus, izolován může být z nazofaryngeálního sekretu, krve a moči, přežívá až 36 hodin mimo organismus

ID: 10 až 14 dní

Klinické projevy:

  1. prodromální stadium: subfebrilie, rýma, suchý kašel, nehnisavá konjunktivitida s příznaky fotofobie = syndrom uplakaného dítěte
  2. exantémové stadium: Koplikovovy skvrny (enantém na bukální sliznici, měkkém i tvrdém patře) jsou způsobeny serózním exsudátem s proliferací endotelových buněk. Morbiliformní exantém provázený horečkou postupuje od hlavy kaudálně po dobu 48 hodin.

Komplikace: hemoragické spalničky s petechiemi v důsledku trombocytopenie, děti s poruchou T-buněčné imunity nemusí mít exantém žádný, děti s nedostatkem vitaminu A mají keratitidu s následným zjizvením rohovky a slepotou.
Komplikace horních a dolních dýchacích cest:
otitida virová pneumonie
laryngitida bakteriální sekundární pneumonie
sinusitida reaktivace TBC
mastoiditida

CNS komplikace: akutní meningoencefalitida, SSPE = subakutní sklerotizující panencefalitida
Kardiovaskulární komplikace: myokarditida

Laboratorní nálezy: nespecifické, trombocytopenie u hemoragických spalniček

Diagnostika: sérologický průkaz protilátek

Léčba: symptomatická, prevence v rámci MMR vakcinace, v ČR povinná: l. dávka v 15. měsíci věku, 2. dávka za 6 měsíců