Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Herpetické infekce

Herpetické viry jsou obalené DNA viry. HSV1 a 2 a VZV se replikují převážně v epitelu tkání a způsobují mukokutánní infekce. EBV, HHV6 a 7 způsobují lymfoproliferativní zánět a mohou vést i k lymfoproliferativním malignitám. Všechny herpetické viry indukují celoživotní latentní infekci. Způsob přenosu prvních 6 herpetických virů je dobře znám a je převážně blízkým kontaktem. Infekce se rozvíjí 3 způsoby:

  1. přímým poškozením tkáně (mukokutánní a viscerální infekce)
  2. vyvoláním imunopatologické odpovědi (komplikace jako trombocytopenie, hemolytická anémie, erytéma multiforme, postižení CNS)
  3. možností neoplastické transformace (B buněčné lymfomy, nazofaryngeální karcinom spojený s EBV infekcí)