Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Výukové texty Infekce přenášené vzdušnou cestou Virové Megalerythema infectiosum (5. dětská nemoc)

Etiologie: lidský DNA parvovirus Bl9 (patří mezi parvoviry do rodu Erythrovirus, množí v kmenových buňkách červené krevní řady)

ID: 7 – l0 dní

Klinické projevy:

  • Makulopapulózní exantém – červeně lividní, okraje jsou vyvýšené
  • Nebolestivý
  • Na tvářích  - motýlovitý erytém
  • Lokalizace – extenzorové plochy končetin a trup
  • Trvání 5 až 7 dní, odeznívat může až několik týdnů

Typický je exantém na tvářích tzv. slapped cheek disease, později se šíří na trup a končetiny, jindy je lokalizován na dlaních a ploskách (gloves and socks syndrome). Zvětšené mohou být lymfatické uzliny.

Komplikace: artritida (u starších dětí), aplastická krize (thalassemia, sickle-cell anemia)

Laboratorní nálezy: nespecifické

Diagnostika: sérologická, průkaz DNA parvoviru pomocí PCR z kostní dřeně

Terapie: symptomatická
Transplacentární infekce → hydrops fetalis je popsán v kapitole VIII.